• 09202170520 - 09122170520

تانک ازت مدل MVE آمریکایی

تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر

تانک ازت مدل MVE آمریکایی

همه ی تانک ها یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش دارند.