میکروسکوپ بیولوژی تک چشمی دو نفره مدل YJ-21RBS

میکروسکوپ بیولوژی تک چشمی دو نفره مدل YJ-21RBS

میکروسکوپ بیولوژی

مدل YJ-21RBS

شرکت YUDA

ساخت: چین

عدسی چشمی: WF16X/25X

عدسی شیئی: آکروماتیک 4X / 10X / 40X

توضیحات

میکروسکوپ بیولوژی تک چشمی دو نفره مدل YJ-21RBS

میکروسکوپ بیولوژی

مدل YJ-21RBS

شرکت YUDA

ساخت: چین

عدسی چشمی: WF16X/25X

عدسی شیئی: آکروماتیک 4X / 10X / 40X

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات خاص و سفارشی خود و انواع لوازم جانبی لطفا با ما تماس بگیرید.