میکروسکوپ بیولوژی مدل E200 – نیکون ژاپن

میکروسکوپ بیولوژی مدل E200

دو چشمی

شرکت: نیکون

ساخت: ژاپن

عدسی چشمی: 10X – 20mm

عدسی شیئی: E Plan 4X / 10X / 40X / 100X

منبع نور: LED

توضیحات

میکروسکوپ

میکروسکوپ بیولوژی مدل E200

دو چشمی

شرکت: نیکون

ساخت: ژاپن

عدسی چشمی: 10X – 20mm

عدسی شیئی: E Plan 4X / 10X / 40X / 100X

منبع نور: LED

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات خاص و سفارشی خود و انواع لوازم جانبی لطفا با ما تماس بگیرید.