میکروسکوپ بیولوژی مدل E100 – نیکون

میکروسکوپ بیولوژی مدل E100

دو چشمی

شرکت: نیکون

ساخت: ژاپن

عدسی چشمی: 10X – 18 mm

عدسی شیئی: B Plan 4X / 10X / 40X / 100X

منبع نور: LED

 

توضیحات

میکروسکوپ بیولوژی مدل E100

دو چشمی

شرکت: نیکون

ساخت: ژاپن

عدسی چشمی: 10X – 18 mm

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات خاص و سفارشی خود و انواع لوازم جانبی لطفا با ما تماس بگیرید.