منبع نور سرد میکروسکوپ

منبع نور سرد میکروسکوپ

توضیحات

منبع نور سرد میکروسکوپ

 

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر
 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات خاص و سفارشی خود و انواع لوازم جانبی لطفا با ما تماس بگیرید.