• 09202170520 - 02165606490

منبع نور سرد میکروسکوپ

توضیحات

منبع نور سرد میکروسکوپ

 

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر
شرکت تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر
 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات خاص و سفارشی خود و انواع لوازم جانبی لطفا با ما تماس بگیرید.